Radyatör

Radyatör, Buhar radyatörü, Kızgın yağ radyatörü ve kızgın su radyatörü

Kullanıldığı yerlerin özelliklerine ve transferini sağladıkları akışkanın türüne göre farklı serpantinlerin kullanılmasıyla oluşturulur. Yapımında kullanılan serpantinlere göre oval borulu serpantin radyatör, düz borulu serpantin radyatör, kanatsız çıplak borulu serpantin radyatör, yivli ve kroçilli borulu radyatörler, kanatlı serpantin radyatörler şeklinde sınıflandırılırlar.

Radyatörler, serpantinlerin gruplamasıyla imal edilir.

Serpantin

Serpantin, Buhar Serpantini, Pul Dizme Serpantin ve Spiral Kanatlı Serpantin

Isıtılan veya soğutulan akışkanların, soğuk veya sıcak yüzeyle temas alanını artırmak amacıyla kullanılır. Ağırlıklı olarak ısı akışını yaygınlaştırmak amacıyla kullanılan bir ekipman olarak tanımlanır.

Isıtılan veya soğutulan akışkanların, soğuk veya sıcak yüzeyle teması ile ısı transferini mümkün kılar.

Buhar Radyatörü

Spiral kanatlı serpantin gruplaması, Pul Dizme Serpantin Gruplaması

Buhar radyatörü, dünyada sanayi devrimini başlatan buharın, günümüz endüstrisinde en verimli ve en ekonomik bir şekilde kullanılmasını sağlayan ısı dağıtıcısıdır. Buhar radyatörleri, buhar oluşumu neticesinde ortaya çıkan enerjinin proses havasının ısıtılmasında kullanılmasını sağlarlar. Buhar radyatörlerinin kullanım avantajlarından biri, buhar sıcaklığının kondens oluşumu süresince sabit kalabilmesidir. Bu özelliği sayesinde en verimli radyatörlerden biri olarak oldukça geniş kullanım alanlarına sahip bulunmaktadır.

Buhar radyatörü, buharın taşıdığı ısı enerjisi ile ısı dağıtımını mümkün kılar.

Eşanjör

Kızgın Su Eşanjörü, Kızgın Yağ Eşanjörü, Yağ Soğutma Eşanjörü ve Gövde Borulu Eşanjörler

Eşanjör, aralarında sıcaklık farklı olana sıvı veya gaz haldeki farklı akışkan tiplerinin herhangi bir fiziksek temas olmaksızın birinden diğerine transfer edilmesini sağlayan devre elemanıdır. Eşanjörler buhar, kızgın yağ kazanı, kızgın su kazanı kullanılan işletmelerde kullanma suyu veya sıcak su ve buhar gereksinimlerinin karşılanması adına oldukça ekonomik çözümler sunar.

Eşanjör, aralarında sıcaklık farklı olan, sıvı veya gaz haldeki farklı akışkanın ısı transferi için kullanılır.
Yağ soğutucu eşanjör, endüstride farklı amaçlara yönelik olarak kullanılan makinaların çalıştığı süreler içerisinde soğutulması amacıyla kullanılmaktadır.

Yağ Soğutucu Eşanjör

Kızgın yağ soğutucu eşanjör, Boru tipi Eşanjör, 2.4.6.8 Pass Eşanjör

Yağ soğutucu eşanjör, endüstride farklı amaçlara yönelik olarak kullanılan makinaların çalıştığı süreler içerisinde soğutulması amacıyla kullanılmaktadır. Yağ soğutucu eşanjörler tarafından yapılan soğutmalar genellikle, soğutma kulesi veya chillerden gelen suyun, makine tarafından gelen sıcak yağ ile çarpışmasıyla gerçekleşmektedir. Geniş kapasite yelpazesine sahip olan yağ soğutucuları bu tip uygulamalarda yüksek performansları sebebiyle tercih edilmektedir. Yağ soğutucu eşanjörler genellikle belli ölçülerde üretilmelerine rağmen, proseslere özel imalat yapılmak suretiyle de kullanıma sunulmaktadır.

Kızgın Yağ Radyatörü

Düz boruya sarımlı serpantinli, Kanatsız çıplak borulu, Oval boruya kanat dizmeli, Düz ikili boruya kanat dizmeli, Yivli ve kroçil borulu radyatörler

Kızgın yağ radyatörü kızgın yağın oluşturduğu enerjinin proses havasını ısıtması amacıyla imal edilmiştir. Kızgın yağ, genellikle yüksek ısıya ihtiyaç duyulan ortamlarda kullanımı tercih edilen bir akışkandır. Bu sebeple ısıtmada kızgın yağın kullanılacağı ortamlarda sıcaklık değerleri önem kazanmaktadır. Düşük sıcaklıklar viskozite değerlerinde düşmeye sebep olarak radyatörde basınç kaybına sebep olmaktadır. Bu sebeple pompa daha fazla çalışmakta, sonuç olarak daha fazla enerji kullanımına ihtiyaç duyulmaktadır..

Kızgın yağ radyatörü kızgın yağın oluşturduğu enerjinin proses havasını ısıtması amacıyla imal edilmiştir.

Serpantin, Radyatör, Eşanjör ve Aparey Dünyasından Haberler


SERPANTİN HAKKINDA

Tüm serpantin ihtiyaçları için iletişime geçiniz.

Serpantin hakkında kutusunun ikonu.

Kızgın Su Radyatörü, Kızgın Yağ Radyatörü, Buhar Radyatörü, Spiral sarımlı kanatlı borular (serpantin) kanatlı boru, eşanjör, ekonomizer, recuperatör, shell&tube evaporatör ve kondenser, yağ soğutucuları, gemi kuleri.

Saç çemberin boru etrafına sarılması esasına dayanır. Saç çember kaynak yapılarak boru ile birleştirilir. Manuel ya da otomatik Torna makinesiyle DKP çember boru etrafında sarılır. Çember ölçüleri ve çember hammaddesi çelik saç ya da bakır saç olabileceği gibi alüminyum saç da serpantin çemberi olarak kullanılabilir. Serpantinler tek başlarına kullanılamazlar. Radyatör halini alması için gruplaması yapılması gerekir.