Radyatörler, serpantinlerin gruplamasıyla imal edilir.

Isıtılan veya soğutulan akışkanların, soğuk veya sıcak yüzeyle teması ile ısı transferini mümkün kılar.

Buhar radyatörü, buharın taşıdığı ısı enerjisi ile ısı dağıtımını mümkün kılar.

Eşanjör, aralarında sıcaklık farklı olan, sıvı veya gaz haldeki farklı akışkanın ısı transferi için kullanılır.
Yağ soğutucu eşanjör, endüstride farklı amaçlara yönelik olarak kullanılan makinaların çalıştığı süreler içerisinde soğutulması amacıyla kullanılmaktadır.

Kızgın yağ radyatörü kızgın yağın oluşturduğu enerjinin proses havasını ısıtması amacıyla imal edilmiştir.