AR-GE ANLAMI

Araştırma ve geliştirme kelimelerinin kısaltımı olan Ar-Ge, tasarlanan yeni projelerin hayata geçirilmeden önce detaylı olarak araştırma ve beklentileri karşılamak için yapılan yaratıcı çalışmalardır. Ar-Ge çalışmaları, ürünü kullanıcılar ile buluşturmadan önceki gelişim sürecinin ilk adımıdır. Rekabet avantajı sağlamak için kullanılan yeni ve daha gelişmiş bir teknoloji yaratma projesinin ilk adımıdır. Ar-Ge projelerinin başarılı bir şekilde gerçekleştirilebilmesi, arkasında çalışan ekibin uyum ve performansına bağlıdır. Halka tanıtma ve aktarmanın önemi küçümsenemez. Bunun için pazarlama süreci sıkı olarak yönetilmeli ve denetlenmelidir.

Araştırma ve Geliştirme Çalışmalarının Amacı Nedir?

Ar-Ge çalışmalarında asıl amaç ürün, hizmet ve bilgiyi ticarileştirerek pazara sürmek ve şirketin kâr marjını arttırmaktır. Bunun için Ar-Ge çalışmalarına bir şirket uygulaması denilebilir. Ancak klasik bir şirket politikası ve uygulamasından farklı olarak planlanan başarı uzun vadededir ve anında kâr beklentisi yoktur. Şirketin uzun vadede kâr etmesine katkıda bulunması beklenir. 

Bununla beraber işletmelerin konumlarını yükseltmeyi ve marka değerini arttırmayı hedefler. Bunun için şirketler rakiplerinin önüne geçmek için Ar-Ge yöntemlerinden yararlanır. Bununla beraber teknolojik alt yapıyı güçlendirerek sektörlerin ihtiyaçlarına yönelik olarak teknoloji transferini ve uyumunu sağlamak Ar-Ge’nin amaçlarındandır.

Şirketlerin kurumsal kimlik kazanmasında önemli bir yere sahip olan Araştırma ve geliştirme çalışmalarının en önemli işlevlerinden biri yeni ve teknoloji ile uyumlu ürün ve hizmetin gerçekleştirilmesinde yol gösterici olmasıdır. Dolayısıyla bir şirket ARGE olmazsa yani kendisini yenilemezse varlığını sürdüremeyebilir.

Araştırma ve Geliştirme Çalışmalarının Faaliyetleri Nelerdir?

Ar-Ge çalışmalarını 3 temel başlık altında inceleyebiliriz;

 • Temel Araştırma
 • Uygulamalı Araştırma
 • Deneysel Geliştirme

Temel Araştırma

İhtiyaç olan ürün ve hizmetleri belirlemek ve yeni bilgiler edinmek için hem teorik hem de deneysel çalışmalara başvurulan birinci aşamadır.

Uygulamalı Araştırma

Yeni bir bilgi ortaya çıkarmak ve projenin devamını sağlamak amacıyla yürütülen özgün çalışmadır. Belirli bir amaca ya da hedefe yönelik gerçekleştirilen ikinci aşamadır.

Deneysel Geliştirme

Elde edilen bilgilerden yararlanılarak yeni malzeme, ürün ya da cihazların üretimini veya var olan ürünün değiştirilmesini ve hizmetin iyileştirilmesini kapsayan son aşamadır.

Bu bölümlere ayrılan Ar-Ge çalışmaları şu süreçleri ya da bu süreçlerden bir kısmını içerebilir;

 • Yeni bir kavram üretme
 • Projenin yapılabilirlik testi
 • Tasarım sürecindeki laboratuvar çalışmaları
 • Prototip sunma
 • Tesisler kurma
 • Test ve deneyler yapma

Ar-Ge Nasıl Yapılır?

Ar-Ge planlama yapılmadan olamayacağı için belli bir programa bağlıdır. İlk aşama gözlemdir. Gözlem sürecinde doğru tespitler yapılarak ihtiyaç kontrolü sağlanması en önemli işlemdir. Bunun için de temel bir araştırma yapmak gerekir. Sonrasında gözlem sonucu elde edilen bilgilerin uygulanabilir olup olmadığına bakılır. 

Gözlem aşamasında teorik ve deneysel uygulamalardan yararlanılır. Sonrasında deneysel geliştirme aşaması başlar. Bu aşamada üzerinde çalışılan ürün ya da hizmetin gelişimi tamamlanır. Bu süreçte araştırma yapılırken önceden hazırlanmış plana bağlı kalınır. Böylelikle Ar-Ge çalışmasına başlamadan önce üzerinde çalışılan tasarım üretilip hizmete sunulur.

Araştırma ve Geliştirmede Kimler Çalışır?

Şirketlerde Ar-Ge sorumlusu olarak görev yapabilmek için 4 yıllık lisans mezunu olmak gerekmektedir. Mezun olunması gereken bölümler ise şu şekildedir;

 • Makine mühendisliği
 • Kimya mühendisliği
 • Metalurji ve malzeme mühendisliği

Bu bölümlerin yanı sıra Fen ve Sağlık bilimleri alanında öğrenim görmüş kişiler de teknisyen olarak Ar-Ge projelerinde çalışabilir. 

Ar-Ge projelerinde kamu ve özel sektörde üst düzey çalışacak kişilerde yaratıcılık, liderlik yapabilme, kendini iyi ifade edebilme, etkin karar verebilme, ekip yönetebilme, etkili karar verebilme ve yeni fikirler üretebilme gibi özellikler aranır. 

Sosyal Medyada Paylaş

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Tüm Yorumlar