Biyogazın Yararları ve Zararları

Biyogaz üretebilmek için ana madde olarak bitkisel atıklar ya da hayvansal gübreler kullanılmaktadır.  Biyogaz üretimi yalnızca tarımsal atıklardan faydalanılarak yapılmaz aynı zamanda endüstriyel atıklardan faydalanılarak da yapılabilmektedir. Bununla birlikte kentsel atıklar ve kanalizasyon atıklarının da arıtma tesislerinde toplanılmasıyla önemli ölçüde biyogaz üretimi yapılmış olur.

Biyogaz; hidroliz, asit oluşturma ve metan oluşumu olmak üzere 3 aşamada meydana gelir. 

  • İlk evrede atık mikroorganizmaların salgıladıkları enzimler ile çözünür hale gelir. 
  • İkinci evrede çözünür hale gelen maddeler asetik asit, hidrojen ve karbondioksit gibi küçük yapılı maddelere dönüştürülür.  
  • Son olarak ise üçüncü evrede bu maddeleri metan oluşturucu bakteriler biyogaza dönüştürürler.

Biyogaz Nerelerde Kullanılır?

  • Isıtma sistemlerinde ısı üretiminde 
  • Sanayi sistemlerinde ve elektrik üretiminde 
  • Motorlarda yakıt ve yan ürün olarak 
  • Kojenerasyon tesislerinde ısı ve enerji üretilmesi için ve
  • Seracılıkta ve tarımsal faaliyet alanlarında kullanılmaktadır.

Biyogaz Üretiminin ve Kullanımının Yararları Nelerdir?

Biyogaz yenilenebilir ve temiz bir enerji kaynağıdır. Çevreye, toprağa, su kaynaklarına ve canlılara zarar vermez. Tam anlamıyla çevreci bir sistemdir.

Tarımsal faaliyetler için kaliteli gübre üretimi bakımından oldukça faydalıdır. Gübrelerdeki kötü kokuyu önler. Hayvan gübrelerinin toprağı ve su kaynaklarını kirletmesinin önüne geçerek çevreci faktörünü gözler önüne serer.

Üretiminden sonra kalan atıklar tarımsal gübreleme amacı ile tekrar kullanılabilir.

Havadaki metan ve amonyak gibi zararlı maddelerin miktarını azaltır.

Tamamen organiktir. Organik yakıt demek daha çevreci ve güvenilir enerji elde edilmesi demektir.

En önemli yararlarından birisi ise atık geri dönüşümü sağlamasıdır. Böylelikle hem atık depolama giderleri azalır hem de daha temiz bir çevre oluşturmaktadır.

Üretim maliyetlerinin uygun olması nedeniyle ekonomik bir enerji kaynağıdır.

 

Biyogaz Üretiminin ve Kullanımın Zararları Nelerdir?

Biyogaz rafine etme süreçleri geçtikten sonra bile birtakım kirlilikleri bünyesinde barındırır.

Biyogazın büyük çapta kullanılması maliyet olarak uygun değildir.

Biyogaz sistemlerinin etkinliğini arttırmak oldukça zordur.

Kararsız yapıdadır ayrıca metan oksijenle temasa uğrarsa ve doğada yanıcı bir madde olursa patlamalara sebep olabilir.

Dezavantajlar mevcut olsa bile, ülkeler biyogazın günlük yaşamdaki kullanımlarını etkin hale getirmeye başlamıştır. Şimdilik ülkemizde fazla bilinmese de etkin olan biyogaz tesisleri mevcuttur. Çünkü bu iş için eğitimli ve gerekli donanıma sahip kişiler ile desteklenmesi gereken bir sistemdir.  Ülkemizde biyogaz üretimi için yeterli miktarda hayvansal ve bitkisel atıklar mevcuttur. Bu sebeple nüfus artışı ve gelişmekte olan teknoloji ile birlikte enerji ihtiyacını karşılayabilmek için yenilenebilir enerji kaynaklarından olan atıkları kullanarak enerji üretme imkânı sağlayan biyogazın kullanımının artması olasıdır. 

 

Biyogaz Sistemi Nasıl Kurulur?

İlk olarak biyogaz sisteminin ve tesisinin oluşturulması için sekiz maddelik bir hazırlık gerekmektedir. Bu sekiz madde tesisin kurulumunda mutlaka olması gereken koşullardır.

Mevzuata uygun izin ve ruhsatların mevcut olması.

Gerekli fizibilite, ön çalışmaların yapılması ve maliyet planlamasının yapılması.

Hammadde kaynaklarının yeterli miktarda var olması.

Doğru tesis için doğru tekniğin seçilmesi ve uygulanabilmesi.

 Biyogaz tesisinin doğru bir şekilde tasarlanıp etkin hale getirilmesi.

Tesisin işletmesi için biyogaz konusunda nitelikli yönetici ve personelin bulunması.

Finansman ve teşvik kaynaklarının iyi bir biçimde planlanması ve yönetimi.

Kurulum sonrasında servis hizmetlerinin ve danışmanlığın alınması.

Bu şartlar sağlandığında sistemin tasarım ve fizibilite çalışmalarına başlanılabilir. Sistem bütün bir haliyle işlemeye başladığında güvenilir ve ekonomik bir enerji üretim kapasitesine sahip olmuş olur.

Fosil yakıtlardan sağlanan enerji her geçen gün azalmaya devam etmektedir. Bu sebepten dolayı biyogaz enerji kaynağı gün geçtikçe daha fazla önem kazanmaya başlamıştır. Aynı zamanda yenilenebilir enerji kaynakları içerisinde en çok tercih edilen enerji kaynaklarından birisi de biyogazdır. Organik atıklara ulaşmak son derece kolay ve düşük maliyetli olması sebebiyle biyogaza talep gün geçtikçe artmaktadır.

Biyogaz fosil yakıtları olan petrol ve kömür gibi çevreyi kirletmez. Tamamen çevre dostu bir enerji kaynağıdır. Kullanım amacı ısınma ve ısı elde etmektir. Endüstriyel kullanımda ise farklı atık türlerinin yakılması ve farklı kullanım teknikleri ile sıvı ve katı gazlar üretilmektedir. Üretilen biyokütle yakıtları sayesinde elektrik ve ısı üretimi sağlanır. 

Sosyal Medyada Paylaş

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Tüm Yorumlar

Ali ÇETİNKAYA 2021-12-16 15:08:13

Biyogaz üretiminden kullanılan maddeleri sıvı hale geldiğinde (Sıvı olarak çıkan atık siyah suyu ) arazilerde gübre olarak kullanılmasında bir sakınca bulunmaktamıdır ve bir zararı varmıdır.