Buhar Radyatörü

Buhar radyatörü, dünyada sanayi devrimini başlatan buharın, günümüz endüstrisinde en verimli ve en ekonomik bir şekilde kullanılmasını sağlayan ısı dağıtıcısıdır. Buhar radyatörleri, buhar oluşumu neticesinde ortaya çıkan enerjinin proses havasının ısıtılmasında kullanılmasını sağlarlar. Buhar radyatörlerinin kullanım avantajlarından biri, buhar sıcaklığının kondens oluşumu süresince sabit kalabilmesidir. Bu özelliği sayesinde en verimli radyatörlerden biri olarak oldukça geniş kullanım alanlarına sahip bulunmaktadır.

Buhar radyatörüyle alan ısıtması veya farklı amaçlarla kullanımlarda, emniyet ventilleri ve contalara büyük önem gösterilmesi gereklidir. En yüksek verimin elde edilmesi ve sistemin sağlıklı bir şekilde çalışması adına, sistemdeki basınç değerlerine uygun conta ve çalışma sıcak değerlerinin biraz daha üzerinde emniyet ventili kullanılması gerekmektedir.

Buhar radyatörlerinin kullanıldığı alanlarda dikkat edilmesi gereken önemli unsurlardan biri de, kullanılan buharın temizliği ve kalitesidir. Buhar radyatörlerinin kapasitesini olumsuz yönde etkileyen faktörler, buharın oluşturulmasını sağlayan besi suyunun kireçli ve kirletici bakımından yoğun bir yapıya sahip olmasıdır. Bunların yanı sıra iletkenlik değerinin düşüklüğü de radyatörün kapasitesini doğrudan etkiler. Buhar oluşturmaya uygun olmayan su kullanımı, radyatörün ısıtıcı borularını tıkayabilmekte, bunun sonucunda radyatörün verimi düşerek zamanla kullanılmaz hale gelebilmektedir.

Buharlı radyatörlerde göz önünde bulundurulması gereken unsurlardan bir diğeri de, rejim sırasındaki kondens miktarı ve pik çekimlerde oluşacak kondens miktarının kondenstop tarafından karşılanabilecek ölçülerde olması gerektiğidir. Endüstriyel radyatörler ısı enerjisinin farklı kaynaklardan sağlandığı sistemlerde ısıtma veya soğutma amaçlı olarak kullanılmaktadır. Isı değiştirici olarak adlandırılan radyatörler,

 • Kızgın yağ
 • Sıcak su,
 • Kızgın su
 • Buhar
 • Deniz suyu gibi akışkanların transferini sağlayarak ortam ısısının değiştirilmesinde kullanılmaktadır.

Buhar radyatörü kullanımının en önemli avantajlarından biri, pompa kullanımına gerek kalmaksızın buharın boru içerisinden kendi basıncı ile akabilmesidir. En eski radyatör tipi olan buharlı radyatörler, Avrupa’daki sanayi devriminin başlamasından beri aralıksız bir şekilde kullanılmaktadır.

Günümüzde binalardan endüstriyel tesislere kadar birçok farklı alanda ve farklı amaçlarla kullanılan buharlı radyatörler, suyu ısıtmak amacıyla bir kazana bağlanarak kullanılır. Kazanda buharlaşana kadar ısınan su, dikey borulardan radyatöre geçer. Burada termal enerji radyatörde bulunan kanatçıklardan verilir. Bir devir daim şeklinde devam eden süreçte, ısı buhardan kaybolduğunda yeniden suya dönüşerek ısınmak için yeniden kazana döner. Bu şekilde akışkanda herhangi bir kayıp söz konusu olmadığı gibi, sistem sorunsuz ve düzenli bir şeklide devam eder.

Radyatörler Nasıl Oluşturulur?

Buhar radyatörü diğer radyatör çeşitleri gibi, serpantinlerin gruplandırılmalarıyla oluşturulur. Kullanılacakları alanların özellikleri ve transfer edecekleri akışkanların cinslerine göre farklı yapılara sahip serpantinlerle imal edilirler. Serpantin çeşitlerine göre sınıflandırıldıklarında,

 • Kanatsız çıplak borulu
 • Düz boruya sarımlı serpantinli
 • Oval boruya kanat dizmeli serpantinli,
 • İkili boruya kanat dizmeli serpantinli
 • Yivli serpantinli
 • Kroçilli boru serpantinli radyatörler olarak imal edilirler.

Farklı yapılara sahip ve farklı malzemeler kullanılarak üretimi yapılan radyatörler, kullanılacakları alanların teknik özellikleri, korozyon oluşum düzeyi ve çalışma şartlarına göre, galvaniz kaplama, elektro galvaniz kaplama, sıcak daldırma galvaniz kaplama gibi işlemlere tabi tutularak ortam şartlarına dayanıklı hale getirilirler.

Birçok farklı amaca yönelik olarak kullanıma sunulan buhar radyatörleri ağırlıklı olarak tekstil sektöründe kullanılır. Bunun yanı sıra, jeotermal tesisleri, gıda kurutma sistemleri, ısı kazanım sistemleri, kimya tesisleri, klima santralleri, otomotiv sektörü, seralar, rezistanslar, deri kurutma sistemleri gibi amaçlar doğrultusunda kullanılabilmektedir. Birim kütle başına yüksek enerji sağlaması, sabit sıcaklıkta ısı transferine olanak sağlaması, basınç ve sıcaklık kontrolünün kolaylıkla sağlanması ve temiz bir enerji kaynağı olması buharı ve buhar radyatörlerinin kullanımını cazip kılmaktadır.