Kızgın Su Radyatörü

Kızgın su radyatörü, yüksek derecelerde ısıtılarak kızgınlaşan suyun enerjisinden faydalanmak suretiyle, kullanılan alanların ısıtılmasını sağlamak amacıyla kullanılır. Diğer radyatör çeşitlerine oranla daha düşük maliyetlere sahip olan kızgın su radyatörleri, basit ve etkili çözüm sunmaları açısından da sıklıkla tercih edilmektedir. Endüstriyel alanlardan konutlara kadar oldukça geniş bir kullanıma sahip bulunan kızgın su radyatörleri, bazı faktörler göz önüne alınarak kullanıldığında yüksek verim alınmaktadır.

Kızgın ve sıcak su radyatörlerinde özen gösterilmesi gereken en önemli unsur, radyatör tarafından transferi ve dolaşımı sağlanan suyun içerisindeki maddelerin kirletici etkisidir. Su içerisindeki kirletici madde ve kireç miktarı arttıkça, radyatörün veriminde de aynı oranda düşme meydana gelmektedir. Bu tür oluşumlara özen gösterilmemesi ve bakım sürelerinin periyotlarına uyulmaması halinde radyatörlerin kullanım dışı kalması kaçınılmaz olur.

Sıcak ve kızgın su radyatörlerinde buhar oluşumunu önlemek amacıyla tasarım sırasında basınç değeri hesaplamalarına özellikle özen gösterilmektedir. Buhar oluşumu kızgın su radyatörleri içerisinde basınç oluşmasına sebebiyet verir. Bu da sistemin sağlıklı işleyişini etkileyerek radyatörün performansına olumsuz etki eder. Buhar oluşumuna sebebiyet verilmemesi adına, üretici firma tarafından radyatör üzerine konulan etiketlerdeki değerlere özen göstermek gereklidir.

Kızgın Su Radyatör İmalatı Nasıl Yapılır?

Kızgın su radyatörü ortam ısısının değiştirilmesi amacıyla kullanıldığı gibi, endüstride sıcak su temini amacıyla da kullanılmaktadır. Kullanım alanlarının özellikleri, çalışma şartları ve korozyon ve basınç düşümü ölçümlerine dayanılarak farklı serpantinlerin gruplandırılmalarıyla oluşturulan radyatörler, farklı yapılara sahip serpantinler kullanılarak imal edilmektedir. Radyatör tasarımları müşteri istekleri doğrultusunda ve mekanik değerler hesap edilmek suretiyle,

 • Karbon çelik
 • Paslanmaz çelik
 • Bakır
 • Bafon pirinç gibi özel alaşımlı serpantinler kullanılarak imal edilmektedir.

Serpantin yapılarına göre de farklı sınıflandırılan radyatörler, kanatsız çıplak borulu, yivli ve kroçilli borulu, oval borulu ve kanatlı, düz boruya sarımlı serpantinli, düz ikili boruya kanat dizmeli gibi farklı gruplandırmalarla imal edilmektedir. Radyatörlerin kullanılacakları ortam şartları ve korozyon ölçümlerine göre, galvanizsiz, elektro galvaniz kaplama ve sıcak daldırma galvaniz kaplama serpantin yapılarına da gerek duyulmaktadır.

Radyatör Çeşitleri ve Kullanım Alanları

Kızgın su radyatörü kullanımı oldukça avantajlıdır. Buhar elde etmek için fazla zaman gerektirmemesi, yüksek basınç, sıcaklık ve yüke uygunluğu, uzun süre maksimum güçte çalışma şartlarına dayanıklılığı tercih edilme sebepleri arasında yer almaktadır. Farklı malzemelerin kullanılmasıyla akışkanlarla uyumlu hale getirilen radyatörler,

 • Kızgın yağ radyatörü
 • Buhar radyatörü
 • Kızgın su radyatörü gibi çeşitlere sahip bulunmaktadır.

Gerek endüstride gerekse küçük işletmelerde yaygın olarak kullanılan radyatörler, birçok farklı amaca göre tasarlanmıştır. Farklı boyutlarda tasarlanarak kullanıma sunulan radyatörler,

 • Tekstil sektöründe kullanılan kurutma makineleri,
 • Ortam ısıtması ve sıcak su temininde
 • Kızgın yağ, buhar ve sıcak su sistemleri
 • Jeotermal tesisler
 • Gıda kurutma sistemleri
 • Kimya tesisleri
 • Klima santralleri
 • Fabrika ve atölyelerin ısıtılması
 • Sanayi tipi çamaşır makineleri
 • Isı geri kazanım sistemleri
 • Kimya tesisleri
 • Otomotiv sektörü vb. gibi alanlarda kullanılmaktadır.

Radyatörlerin termodinamik hesaplamaları profesyonel programlar kullanılarak yapılmaktadır. Mekanik hesaplamaları TEMA standardına ve 2104/68/EUPED ( basınçlı kaplar direktifi) EN 13445 standardına göre yapılır. Gövde ve ısıtıcı boruları ise, EN 10216 ve EN 10217 üretim standartlarında üretilmiş bulunan malzemelerle yapılır. Radyatörlerin ayna, kapak ve perdeleri, EN 10025 ve En10028 standardına göre üretilmiş bulunan malzemelerden üretilirken, flanşları, EN 1092 üretim standardına sahip akışkan ve basınç sınıfına göre üretilmiş bulunan malzemelerden kullanılmaktadır. İmalat sonrasında kalite dosyaları oluşturularak ve boyanarak müşteri kullanımına sunulmaktadır.