Kızgın Yağ Radyatörü

Kızgın yağ radyatörü kızgın yağın oluşturduğu enerjinin proses havasını ısıtması amacıyla imal edilmiştir. Kızgın yağ, genellikle yüksek ısıya ihtiyaç duyulan ortamlarda kullanımı tercih edilen bir akışkandır. Bu sebeple ısıtmada kızgın yağın kullanılacağı ortamlarda sıcaklık değerleri önem kazanmaktadır.

Düşük sıcaklıklar viskozite değerlerinde düşmeye sebep olarak radyatörde basınç kaybına sebep olmaktadır. Bu sebeple pompa daha fazla çalışmakta, sonuç olarak daha fazla enerji kullanımına ihtiyaç duyulmaktadır. Radyatör tarafından akışkanlığı sağlanacak olan yağın özelliği, kapasitesi basınç kaybı ve ısı transfer yüzeyinin alanı akış hızını doğrudan etkileyen faktörler arasında yer almaktadır. En yüksek verimin elde edilmesini sağlamak adına, kızgın yağların kızgın yağ radyatörleriyle transferini sağlamak için,

  • Transferi sağlanacak yağın sıcaklık parametresi,
  • Yağın özgül değerleri
  • Yağın kaynama noktalarına dikkat edilmesi gereklidir.

Kızgın yağ radyatörlerinin çalışma prensibinde, küçük moleküller daha düşük sıcaklıklarda kaynama noktasına ulaşırken, büyük moleküller kaynama noktasına erişebilmek için yüksek sıcaklıklara ihtiyaç duyar. Büyük moleküllerin yoğunluğu arttıkça, yağın kalınlığı artarak akışkanlığın daha yavaş bir şekilde seyrettiği görülür. Transferi sağlanarak ortamın ısıtılmasında kullanılan yağın akışkanlığını yükseltmek amacıyla daha büyük motor güçlerine gereksinim duyulur.

Bu tür durumlar sistem performansının düşmesine yol açar. Kızgın yağın akışkanlığı azaldıkça, yağın sıcak yüzeylerle temasta kalma süresi artar. Sistemdeki yağın akış miktarı azaldıkça, yağın film derecesi kısa sürede limit derecesinin üzerine çıkarak KRAKİNG durumu oluşturur. Bir süre sonra yağ içerisinde karbon tortular ve ayrışmalar meydana gelmeye başlar.

Kızgın Yağ Radyatör İmalatı ve Kullanım Avantajları

Radyatörler içerisinden geçen akışkanların türüne göre sınıflandırılarak imal edilmektedir. Kanatlı serpantinlerin gruplandırılmasıyla oluşturulan radyatörler Akışkan türüne olduğu gibi, kullanılacakları alanların özelliklerine göre de farklı yapılarda imal edilir. Serpantin çeşitlerine göre imalatı yapılan radyatörler,

  • Düz boruya sarımlı serpantinli
  • Kanatsız çıplak borulu
  • Oval boruya kanat dizmeli
  • Düz ikili boruya kanat dizmeli
  • Yivli ve kroçil borulu radyatörler olarak sınıflandırılırlar.

Serpantinler içerisinden veya dışından geçen buhar, su, hava, kızgın yağ gibi akışkanların ısıtılması veya soğutulmasında ısı geri kazanım sistemlerinin ara devre elemanları olarak kullanılmaktadır. U bükümlü karbon çelik, pirinç, Alüminyum ve bakır gibi malzemeler kullanılarak imal edilir, gruplandırılarak batarya şeklinde kullanıma sunulurlar. Kullanım alanlarının özelliklerine göre kaplama işlemine tabi tutularak yapıları güçlendirilen bataryalar, elektro galvaniz kaplama ve sıcak daldırma galvaniz kaplama yapılarak imal edilirler.

Kızgın yağ radyatörü diğer radyatör gurupları gibi, müşterilerden gelen bilgiler doğrultusunda yapılır. Kullanılacakları sistemlerin verimliliğini artırmak amacıyla ihtiyaç ve kapasiteye uygun olarak tasarlanan radyatörler, kullanım amacı ve akışkan cinsine göre özel hesaplamalar yapılmak suretiyle kullanıma hazır hale getirilir.

Kızgın Yağ Kullanım Avantajları

Günümüzün teknolojisi ısı transfer akışlarının sağlanması sırasında yüksek sıcaklıklara ihtiyaç duymaktadır. Bu sıcaklıkların elde edilebilmesi adına yüksek basınçlı kaynar su, doymuş buhar ve kızgın buhar kullanılmaktadır. Kızgın yağ ile basınçsız bir şekilde elde edilen yüksek sıcaklık daha verimli bir halde kullanılabilmektedir. Doymuş buhar ve kaynar su için 250 ila 300 derece sıcaklık gerekirken, 42 ila 90 barlık yüksek bir basınca da ihtiyaç duyulmaktadır.

Sürekli ihtiyaç duyulan 170-180 derce sıcaklıklar bile, 10-12 barlık basınç gerektirir. Kızgın yağda ise, 300 derecelik sıcaklığa kadar sadece tesisat direnci oranında basınç yeterli olmaktadır. Bu direnç de, tüm durumlarda 3 barın altında bulunmaktadır. Kızgın yağ sistemler buhar sistemlerine oranla yaklaşık % 20-25 tasarruf sağlayarak işletmelerin önemli ölçüde geri kazanım elde etmelerine olanak sağlar.