Kroçilli Boru

Tesisat işleri ve sanayide kullanılmak üzere farklı çaplarda ve özelliklerde borular üretilmektedir. Tesisat bağlantılarında ana hedef farklı yönlerden gelen birçok bağlantının birbiriyle uyumlu bir şekilde uzun vadeli olarak işlevsel kalmasıdır.

Endüstriyel alanlarda ise boruların ısı transferini en üst düzey verimlilikle sağlaması, kolay şekillendirilebilmesi ve ortam şartlarına dayanıklılık esas alınmaktadır. Bu sebeple farklılık gösteren kullanım alanlarında her uygulamaya özel borular imal etmek gerekebilmektedir. Bu amaçla bazı boruların içleri temizlenirken, bazı borular içlerine yiv açılmak suretiyle kullanıma sunulur.

Kroçilli boru da ısıtma ve soğutma amaçlı buharlaştırıcı sistemlerde kullanılan özel imalat bir boru türüdür. Isı değiştiricilerinde ısı transferi ve basınç düşümü bakımından, akışkanın özellikleri, akış durumu ve ısının iletileceği yüzey alanı etkilidir. Kroçilli ( Yivli) boruların özelliği de yüzey şekli açısından akışkanın turbulentlik özelliğini artırmasıdır.

İmalat sırasında boruların çevresine açılan helezon yapıda zorlanan akış desenleri, düşük akışkan hızlarında da türbülansın sağlanmasına imkân vererek ısı transfer oranında kayda değer kazanımlar elde edilmesine olanak sağlamaktadır. İmalat aşamasında borulara sarmal bir desenle yiv açılıyor olması malzemenin dayanma gücünde herhangi bir zafiyet yaratmadığı gibi, aksine ısı genleşme özelliği bakımından sisteme katkı sağlamaktadır.

Kroçilli ( Yivli ) Boruların Kullanım Alanları

Kroçilli boru ağırlıklı olarak iklimlendirme ve soğutma amaçlı buharlaştırıcı ya da yoğuşturucu ısı değiştiricilerde kullanılır. Bunların yanı sıra bu tip boru çeşitleri endüstri alanlarında hava basma, yoğuşturucu/ çiller baca gazı, su, buhar, alkol, yağ, glikol vb. gibi birçok özel uygulamalarda kullanılmak üzer imal edilmektedir.

Kroçilli borular kullanıldığı ortamın kirlenme eğilimi izin verdiği sürece ısı değiştiricilerinde kullanılabilmektedir. İmalat öncesi yapılan tasarım hesaplamalarında kroçilli boruların düz borulara kıyasla ısı transferinde daha yüksek verim alınabilmesine olanak sağladığı görülmektedir. Kroçilli boru imalatında akışta ısı iletim katsayısı h, sürtünme çarpanı f, basınç düşümü ΔP olarak alınmakta ve deneysel yöntemlere dayalı verilerin kullanılmasıyla hesaplamalar yapılmaktadır.

Kroçilli boru ( yivli boru) kabiliyetleri ve avantajları açısından değerlendirildiğinde, kullanıldığı sistemlere çok farklı şekillerde dizayn edilebilmesi ve maliyetleri düşürmesi ile tercih sebepleri arasında ilk sıralarda yer almaktadır. Yivli boruların dış temas yüzeylerinin alanı, düz boruların dış temas yüzey alanına oranla 2,5-3 kat daha fazladır.