Feed Water In Ne Demek?

Kazanlar ve buharlı sistemler içerisinde kullanılan besleme suyu, kullanılan suya göre farklı sertlik derecelerine sahiptir. Kullanılacağı alan ve yapılacak iş doğrultusunda feed water in (besleme suyu) için yumuşatma işlemleri yapılır.

Feed Water In (Besleme Suyu) ve Su Yumuşatma 

Suyun sert olmasına sebebiyet veren, katyonlar ve aynı denge düzleminde bulunan anyonlardır. Genel itibari ile sert sular, kalker bulunduran ve üst toprak seviyesinin çok yoğun bulunduğu alanlarda yer almaktadır. Yumuşak ve gevşek toprak ise kalker bulunmayan yerlerde daha sık görülür. Suların sertliğinin insan sağlığına doğrudan zararlı bir etkisi yoktur. Ancak sert su kullanılması durumunda, temizlik ve genel bakım gibi işlerde sabun – deterjan sarfiyatında artış gözlenmektedir.

Feed Water In Sertlik Sınıflandırması

Su, her bölgede farklı sertlik derecelerinde olabilir. Bu durum, suyun bulunduğu ortamın jeolojik yapısı ile doğrudan bağlantılıdır. Yüzey suları daha yumuşak iken yer altı suları daha sert bir yapıya sahiptir. Su sertlikleri genellikle 10 ppm CaCO3 ila 1800 ppm CaCO3 arasında farklılıklar göstermektedir. Suları sertlik derecelerine göre sıralamak gerekir ise şu şekilde sınıflara ayrılabilir;

  • 0 – 75 ppm CaCO3 Yumuşak (az sert)
  • 76 – 150 ppm CaCO3 Orta sertlik derecesi
  • 151 – 300 ppm CaCO3 Sert
  • 300 ve yukarısındaki değerler ise ppm CaCO3 Fazla sert

Şebeke suları genel itibari ile sertlik dereceleri düşük sulardır. Ancak bölgeden bölgeye değişiklik gösterebilmektedir. Kuyu sularında ise genellikle daha yüksek sertlik dereceleri göze çarpmaktadır. 

Yumuşak suların kullanılması pek çok sektör için büyük önem arz etmektedir. Kullanım suyu olarak kullanılan alanlarda ise sert suların bir hayli önüne geçmektedir. Bunun yanı sıra, proses amacı ile kullanılan, örneğin buhar kazanları gibi uygulamalarda yumuşak su kullanımı diğer alanlardan çok daha büyük önem taşır. 

Feed Water In Yumuşatılması ve Buhar Kazanları

Blöf işlemi, kazan besleme suyu içerisinde buharlaşma sonucunda konsantrasyonu artan çözünmüş ya da askıda kalmış şekildeki katı madde miktarının, kazan için belirlenen limitlere çekilebilmesi amacı ile kazan suyunun bir kısmının sistemden atılmak suretiyle uzaklaştırılmasıdır. Feed water in ise blöf işlemi ve buharlaşma sonucunda kaybolan suyun telafi edilmesi adına kazan içerisine eklenen sudur.

Feed water in için kireç yapıcı, nötr ya da korozif bir karaktere sahip olup olmadığını belirleyen şartlandırma şekli ve ihtiyacın tanımlanmasında rol oynayan analiz değerleri aşağıdaki gibi sıralanabilir;

  • İletkenlik: Su içerisinde çözünmüş haldeki iyonların miktarını belirler. İlekenlik, suyun saflık derecesi ile ters orantılıdır. Suyun saflık derecesi arttıkça iletkenlik değeri azalır.
  • Çözünmüş haldeki toplam katı madde: Su içerisinde çözünmüş halde bulunan tüm katı maddelerin ölçüsüdür.
  • Askıdaki katı maddeler: Suda çözünmeden asılı şekilde kalan katı maddeler, suyun bulanıklaşmasına ve istenmeyen renkliliğe sebep olmaktadır. Bu tipteki sular filtre işlemi uygulandıktan sonra besleme suyu olarak kullanılmalıdır. Aksi halde, askıdaki maddeler birikinti ya da çamurlaşmaya yol açabilir.
  • pH değeri: Suyun ne kadar asidik ya da ne kadar bazik olduğunun ölçüsüdür. Sınır değerler dışında bir pH değerine sahip olan sular, asit ya da kostik korozyonuna neden olabilmektedir. Su üzerine asit ya da kostik eklenmesi ile pH dengesi sağlanabilir.
  • Alkalinite: Suyun içerisinde bulunan hidroksit, karbonat ve bikarbonat suyun alkalinitesini (bazlığını) meydana getirmektedir. Alkalinite değerinin çok yüksek ya da düşük olması kazan içerisinde köpürmelere, kostik kırılmasına ya da buhar – kondens hatlarında korozyon oluşumuna neden olabilir. Suyun alkalinitesinin istenen aralığa getirilmesi için dealkalizasyon işlemi uygulanır.
  • Toplam sertlik: Suyun yapısında bulunan çözünmüş kalsiyum ve magnezyum tuzlarının oranı, suyun ne kadar sert olduğunun ölçüsüdür. Suyun sertliği, uygulama bakımından yaygın olarak içeriğinde bulunan sertlik verici maddelerin CaCO3 cinsinden miktarı ile ifade edilir. Kazanlarda kışır oluşumu, sudaki yüksek sertlikten kaynaklanmaktadır. Kazana girmeden önce suya yumuşatma işlemi uygulanarak sertlik derecesi düşürülebilir.

Feed water in kazana girmeden önce, sisteme hazırlamak için ön şartlandırma yöntemleri uygulanır. En yaygın olarak kullanılan ön şartlandırma yöntemi ise yumuşatma işlemidir. Çünkü birçok işletmede sertlik derecesi yüksek olan kuyu suları kullanılmaktadır.

Sosyal Medyada Paylaş

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Tüm Yorumlar